Når teste for ketoner?

Blodsukker

Besvart: 05.03.2016

Spørsmål:

Vi har en sønn på 2 år som har hatt diabetes type 1 i snart 4 mnd. Det går etter forholdene fint, men i dag fikk han på ny høyt blodsukker (rundt 20) over en tid på ca. 4 timer. På Deres sider står det med høyt blodsukker (BS) over lengre tid. Hvor lenge er lang tid, eller med andre ord hvor lenge kan han ha 15+ i BS før en bør teste urinen for Ketoner?

Har en nabo som har hatt Diabetes 1 ca. 10 år. Han mener det er et problem når en går med høyt BS over noen dager, men på sykehuset var det noen som nevnte 3 målinger etter hverandre... Finnes det en ca. tid med timer eller dager?

Svar:

Noen anbefaler testing ved enkeltmålinger over 15. Det mener jeg er en altfor enkel regel. Dersom barnet har et høyt blodsukker og ikke er i form - da SKAL det måles for å se om en syreforgiftning er på gang. Dersom man vet at barnet har spist og har fått insulin, men sannsynligvis for lite, har det liten hensikt å måle ketoner hvis barnet er i fin form. Syreforgiftning innebærer nemlig at det foreligger en relativt betydelig insulinmangel (oftest en uteglemt dose eller - for pumpebrukere - at nålen har glidd ut eller har fått en knekk) eller at barnet har en infeksjon og nedsatt insulineffekt.

Dette innebærer at du ikke får råd om antall timer, men at blodsukkeret må ses i en sammenheng. Forøvrig anbefaler vi at det benyttes en egen blodketonstrimmel. Den er mer følsom enn urinstrimmelen. Riktignok er den ikke på blå resept, men for de aller fleste vil den kun bli brukt en sjelden gang.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus