Mindre krav til blodsukker hos gamle?

Blodsukker

Besvart: 19.03.2016

Spørsmål:

Stilles det mindre krav til blodsukker hos gamle?

Svar:

Retningslinjene for blodsukkerbehandling understreker at behandlingsmålene skal individualiseres.

For de fleste vil det bety at man tilstreber lavest blodsukker tidlig i forløpet av diabetessykdommen. Det finnes studier som tyder på at dette er fornuftig. I enkelte tilfeller er det også slik at streng blodsukkerbehandling kan være skadelig og gi økt risiko for sykdom i tillegg til følinger.

Det viktigste argumentet for streng blodsukkerkontroll er at man skal unngå fremtidige komplikasjoner. Hvis leveutsiktene er veldig dårlige eller hvis man har andre alvorlige sykdommer, kan dette medvirke til at man er forsiktig med sette behandlingsmålet for blodsukkeret for lavt.

Svaret på spørsmålet ditt er derfor ja.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken