Kan forkjølelse og influensa påvirke blodsukkeret?

Blodsukker

Besvart: 05.03.2016

Spørsmål:

Kan forkjølelse/influensa og hoste gjennom 14 dager påvirke blodsukkeret? Måler vanligvis fastende på 7-9 mmol/l, men har vært oppe i 9-11 de siste dagene. Kan årsaken være at det har blitt lite mosjon pga. sykdom? Bruker 1 mg Amaryl daglig.

Svar:

Infeksjoner øker som regel behovet for insulin. Du trenger mer insulin for å oppnå ditt vanlige blodsukker. I din situasjon fører det til at blodsukkeret øker.

Som regel gjør man ikke noe med dette, men enkelte ganger kan det være aktuelt å øke tablettdosen. Andre ganger kan det være aktuelt å gi et tilskudd av insulin. Dette må du ta konkret opp med den fastlegen din.

Redusert fysisk aktivitet når man er syk kan også spille inn, men som regel er det infeksjonen i seg selv som fører til økningen i blodsukkeret.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken