Hvorfor så høy HbA1c når egne målinger er fine?

Blodsukker

Besvart: 10.10.2018

Spørsmål:

Har «perfekt» blodsukker etter måltid, 6-8 mmol/l, men langtidsprøven er på 57 mmol/mol (7.4 %). Har du en pekepinn på hvorfor?

Svar:

Det er minst 2 forhold som bestemmer HbA1c-verdien din. Først det du selv er inne på, nemlig gjennomsnittlig blodsukker de siste 2-3 månedene hvorav den siste halvparten teller relativt sett mest. I tillegg er det individuelle variasjoner, dvs. at to personer som har det samme gjennomsnittlige blodsukkeret, kan få ulike HbA1c-verdier.

På siden av det du spør om så vil personer med en type anemi der de røde blodcellene brytes ned raskere enn normalt, kunne gi falsk lav HbA1c.

I ditt tilfelle blir spørsmålet hvor ofte du måler. Kan du ha hatt perioder med klart høyere blodsukker enn de du nevner? Hvis svaret er nei, hvor lenge har du hatt så normale verdier? Hvis du i løpet av de siste 3 månedene har hatt høye verdier, vil dette influere på HbA1c’n din. Dersom det fortsatt er uklarhet etter dette svaret, vil en kontinuerlig måler i noen uker kunne si noe om hvordan blodsukkeret ditt virkelig oppfører seg!

For ordens skyld vil en HbA1c på 57 mmol/mol (7.4 %) tilsvare et gjennomsnittlig blodsukker på ca. 9 – 9.5 mmol/l.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus