Kan autoimmunt stivhetssyndrom gi diabetes type 1 eller type 2?

Annet

Besvart: 17.03.2016

Spørsmål:

Kan autoimmunt stivhetssyndrom gi diabetes type 1 eller type 2?

Svar:

Dette er en autoimmun sykdom. Dette betyr at immunsystemet angriper kroppens egne organer i stedet for å angripe "inntrengere" slik som virus, bakterier eller kreftceller.

Autoimmunt stivhetssyndrom gir muskelstivhet og ofte kramper etter aktivitet. Ca. 1/3 av de som har autoimmunt stivhetssyndrom utvikler diabetes type 1. Grunner til dette er at kroppen i begge tilfeller produserer anti-GAD antistoffer. Det er imidlertid slik at stort sett ingen av de som først har diabetes type 1 i etterkant utvikler autoimmunt stivhetssyndrom. Etter det jeg vet er det ingen sammenheng med diabetes type 2.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken