BCG-vaksine mot virus i bukspyttkjertelen?

Annet

Besvart: 05.03.2016

Spørsmål:

Jeg har en datter på 13 år som har hatt diabetes type 1 i 2 år. Har lest på nett att det forskes med BCG-vaksine for de med diabetes, og at dette visstnok kan ta bort noe virus i bukspyttkjertelen? Hva vet dere om dette? Er det mulig å få BCG-vaksine for min datter?

Svar:

Det er riktig at noen forskere for flere år siden mente at den aktiveringen av immunapparatet som skjer bl.a. ved BCG-vaksinering, kunne beskytte mot utvikling av diabetes type 1. Dette har senere ikke latt seg bekrefte og er ikke med i aktuell behandling i dag. Når det er sagt, så er det selvsagt ikke umulig at ny forskning kan komme til en annen konklusjon. Per i dag (februar 2014) står det fast at den eneste grunnen til å BCG-vaksinere din datter, er en reise til et sted der tuberkulose er et reelt problem eller ved tuberkulosesmitte i nærmiljøet – akkurat de samme reglene som gjelder for barn uten diabetes.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus