Influensavaksine for alle med diabetes?

Behandling

Besvart: 05.03.2016

Spørsmål:

Det har i det siste kommet frem i media at personer med diabetes bør vaksinere seg mot influensa. Er dette generelt for alle med diabetes eller er det en vurdering man må ta med sin fastlege?

Svar:

Det er anbefalt at alle med diabetes vaksinerer seg mot influensa. Alvorlig febersykdom vil ofte gjøre at diabeteskontrollen blir ekstra vanskelig. Hvis allmenntilstanden er dårlig, kan også influensa være en alvorlig sykdom. Ta dette opp med fastlegen til diskusjon.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken