Hva er min risiko for å få diabetes type 1?

Blodsukker

Besvart: 09.05.2017

Spørsmål:

Jeg er en 22 år gammel gutt, som har en far og en onkel som begge har diabetes type 1. Pappa fikk det da han var passert 40 år. Ut ifra hva jeg har lest, så er min risiko rundt 10 % for å få diabetes type 1 i løpet av livet. Stemmer dette?

Det står at diabetes type 1 er en sykdom som oppstår brått og at symptomene er veldig tydelig med en gang. Men jeg leser også at disse symptomene ikke slår ut før ca. 80 % av insulinproduksjonen er borte. Da er det jo en periode hvor insulinproduksjonen er i ferd med å bli ødelagt, fra man er helt frisk til symptomene slår ut når ca. 80 % av produksjonen er borte.

1. Hvor lang tid tar det fra insulinproduksjonen begynner å bli ødelagt til ca. 80 % av produksjonen er ødelagt?

2. Er denne perioden, hvor kroppens insulinproduksjon er i ferd med å bli ødelagt, det vi kaller "Pre-diabetes"?

3. Vil det slå ut på blodsukkerapparatet at kroppen min er i ferd med å utvikle diabetes? Hvis jeg ikke har fått symptomene enda, men sjekker med blodsukkerapparatet til pappa hva mitt blodsukker er, vil det da være høyere enn vanlig? Eller vil ikke blodsukkerstigningen skje før jeg har fått 80 % av insulinproduksjonen ødelagt?

Svar:

Hei, takk for klare spørsmål. Først vil jeg fremheve at risikoen din for å få diabetes er maksimalt 10%, sannsynligvis lavere. Det er vanskelig å svare kort på spørsmålene, men når det gjelder ditt første er stikkordet ’’antistoffer’’,- ikke hvilke som helst antistoffer, men funn i blodet som viser at det har skjedd noe med de cellene som produserer insulin. Disse kan påvises mange år, opptil 20 år, før diagnosen stilles!

Betegnelsen prediabetes brukes om den fasen der det er nok insulin tilstede til å takle vanlig matinntak, men hvor vi ved en "sukkerbelastning" ser at blodsukkerverdiene stiger utover det vi definerer som normal stigning, men ikke nok til å kalle det diabetes.

Man får ikke symptomer før 80-90 % av insulinproduksjonen er ødelagt. Før den tid kan du oppleve at blodsukkeret om morgenen er lett øket og en tendens til høyt blodsukker etter et karbohydratrikt måltid. Jeg har med vilje ikke kommet med eksakte verdier fordi man må være klar over at de tilgjengelige målerne ikke er så presise som mange tror – og at også hos en uten diabetes vil blodsukkeret kunne være høyere enn normalt i forbindelse med stress, feber og sykdom generelt.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus