Har jeg høy sannsynlighet for å få diabetes type 1?

Annet

Besvart: 29.09.2017

Spørsmål:

Jeg er en ung mann på 24 år som har vært til utredning for Cøliaki. Jeg tok derfor en del tester, blant annet HLA DQ2 og HLA D8. Der ble det fastslått at jeg er:

HLA DQ2-Positiv.
HLA DQ8-Negativ.

Slik jeg forstår det, er dette gener som også spiller en viktig rolle i utviklingen av diabetes type 1. Dette er noe som bekymrer meg litt, i og med min far har dette og har hatt det siden han var 44 år gammel (han er nå 50 år).

Har jeg høy sannsynlighet for å utvikle diabetes type 1, utifra mine gener? Cøliaki er en ting, men diabetes anser jeg for å være langt større utfordring ...

Svar:

Gener er av en viss betydning for risikoen for å få diabetes, men en stor andel av befolkningen har de "aktuelle" genene, men de færreste får diabetes. De to HLA-typene du nevner vil sammen utgjøre en relativt høy risiko faktor i den store delen av befolkningen som kan sies å være disponert for diabetes type 1. Men begrepet er misvisende fordi de fleste, også i høy-risikogruppen får aldri diabetes!

Vanskelig å forstå, ja kanskje. Kombinasjonen HLA DQ2 og HLA DQ8 regnes som sagt som høy-risikogener. Men du er bare HLA DQ2 positiv og er dermed fremdeles i den gruppen som er disponert, men sannsynligheten for at du får diabetes type 1 er faktisk liten! Sannsynligheten din for å få diabetes type 1 ligger grovt regnet på 5 %.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus