Er en verdi på 8 mmol/l etter glukosebelastning for høyt?

Blodsukker

Besvart: 10.10.2018

Spørsmål:

Jeg er 42 år gammel, og fikk diagnosen svangerskapsdiabetes i mitt siste svangerskap. Jeg tok en glukosebelastning som viste 4.4 mmol/l fastende og 9.4 mmol/l etter 2 timer. Jeg klarte fint å regulere det med kostholdet, og hadde ingen symptomer. Babyen ble født 7 uker før termin ved keisersnitt, og han hadde helt fint blodsukker hele veien. Nå 3 måneder etterpå har jeg tatt ny glukosebelastning med resultat 4.8 mmol/l fastende og 8.0 mmol/l etter 2 timer.

Er dette for høyt eller er grenseverdiene annerledes nå som jeg ikke er gravid lengre? Har spist normalt etter fødselen. HbA1c (langtidsprøven) var normalt da den ble målt 6 uker etter keisersnittet. Har ingen diabetes i familien og er slank.

Svar:

Du har hatt en «mild» svangerskapsdiabetes som ikke trenger å komme tilbake i et ev. nytt svangerskap. Ja, normalverdiene for blodsukker er annerledes i svangerskapet enn utenfor svangerskapet. 2 timers verdien på 8 mmol/l etter glukosebelastning viser at du ikke har diabetes, men lett nedsatt glukosetoleranse (normalt er opp til 7,8 mmol/l 2 timer etter glukosebelastning). Du bør få målt HbA1c (langtidsprøve) hos din fastlege en gang i året.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus