Korrekt navn på sykdommen er diabetes mellitus!

Annet

Besvart: 31.05.2017

Spørsmål:

Jeg var på sykehuset i Ålesund på en samtale før et inngrep jeg skal ha. På avkrysningsskjemaet som skal utfylles i forkant fikk jeg spørsmål om jeg hadde sukkersyke. Jeg strøk selvfølgelig over ordet og skrev diabetes. Tok dette opp med turnuslegen som ikke syntes det er unaturlig å bruke sukkersyke. Hun gjør det visstnok fordi pasientene lettere skal forstå hva hun snakker om... Fikk da spørsmål fra henne om jeg visste hva ordet diabetes egentlig betyr? Kan dere hjelpe meg? Skal tilbake i juni og det hadde vært fint om jeg kunne få et svar fra dere før jeg skal dit.

Svar:

Ordet «diabetes» kommer fra gammelgresk d?aßa??e?? diabainein, «å gå gjennom», via latin diabetes, og viser til den økte urinutskillelsen sykdommen fører til. «Mellitus», fra latin mellitus, «honningsøt», viser til den søtlige smaken urinen har.
Det har altså ingenting med "sukkersyke" å gjøre...

Takk for at du hjelper oss å korrigere dette. Det rette navnet på sykdommen er diabetes mellitus! Diabetesforbundet har nylig sendt følgende til alle helseforetak og andre som fremdeles bruker feil sykdomsnavn:

Bruk diabetes!
Mange holder på det utdaterte og misvisende begrepet sukkersyke når de skriver om diabetes. Med denne henvendelsen har vi et ønske om å få endret på dette.
Sukkersyke-begrepet stammer fra en tid der kunnskapen var langt mer begrenset enn i dag, og der oppfatningen av sykdommen gjerne også hadde et moralistisk preg: «Du har diabetes fordi du har spist for mye sukker.» Nå vet vi mye bedre: Det grunnleggende problemet – med diabetes type 1, diabetes type 2 og den mer ukjente varianten LADA – er ikke for mye sukker, men for lite og/eller for lite virksomt insulin. Diabetes er ikke en sukkersykdom, men en kompleks hormonell mangelsykdom.

For Diabetesforbundet er det viktig å formidle dette. Derfor setter vi stor pris på at sukkersyke-begrepet fases helt ut til fordel for det som også er den vitenskapelige fellesbetegnelsen på sykdommene som er relatert til bukspyttkjertelens insulinproduksjon: diabetes (egentlig diabetes mellitus).

På forhånd takk.Besvart av:

Veileder

Veileder, Diabeteslinjen