Hva er HbA1c og hva skal den være for personer uten diabetes?

Blodsukker

Besvart: 09.10.2018

Spørsmål:

Hva er egentlig gjennomsnitts HbA1c for friske personer? Hva ligger en vanlig HbA1c-prøve på?

Er det faktorer som kan spille inn som gjør at man får en kunstig høy HbA1c?

Jeg er en ekstremt aktiv gutt i 20-årene som har en veldig fysisk krevende jobb i forsvaret. Jeg trener 6-7 ganger i uka, og er godt over gjennomsnittet trent. Jeg er 185 cm høy og veier 97kg, så min BMI er høy, men fettprosenten er lav.

Jeg har en type jobb som krever at jeg tar langtidsblodsukkeret (HbA1c) to ganger i året. Jeg har da prøveresultater som ligger rundt 34-38 mmol/mol (5.3-5.6%). Det som er rart er at jeg har sjelden over 5.5 mmol/l når jeg tester med vanlig blodsukkerapparat.

Hva er så grunnen til at jeg ligger såpass høyt som rundt 37 mmol/mol (5.5 %), som tilsvarer rundt 6.0 mmol/l i gjennomsnitt?

Svar:

HbA1c, eller glykosylert hemoglobin, er en blodprøve som forteller noe om det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 8-12 ukene. En HbA1c-verdi på 53 mmol/mol (7 % før 30.9.2018) betyr faktisk at gjennomsnittlig blodsukker har vært 8.2 mmol/l de siste 3 månedene. Forklaringen er at sukker (glukose=druesukker) i blodet binder seg til de røde blodcellene, det vil si til hemoglobindelen i disse cellene.

HbA1c forteller hvor stor andel av hemoglobinet som har sukker bundet til seg, og resultatet oppgis i mmol/mol. Ettersom røde blodceller lever i omtrent 3 måneders vil derfor HbA1c-verdien kunne endres betydelig dersom man for eksempel utvikler diabetes. Eller sagt på en annen måte så vil man hos en med nyoppdaget diabetes etter 3 måneder, se et betydelig fall i HbA1c etter at behandling er igangsatt. Hos personer uten diabetes ligger verdien mellom 20 og 42 mmol/mol (4-6 %).

Til dine egne målinger har jeg to kommentarer. For det første har du sannsynligvis målt deg før måltid og dermed ikke fått med deg at blodsukkeret også hos de uten diabetes stiger etter måltidet. Det andre er at de apparatene som benyttes er gode, men ikke så nøyaktig som mange tror. Feilmarginen i de lave områdene (under 5.8 mmol/l) er +/- 0,8 mmol og forøvrig +/-15 %.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus