Trøtt, slapp og nedstemt pga. min diabetes type 2 eller noe annet?

Blodsukker

Besvart: 10.03.2016

Spørsmål:

Etter at jeg fikk diagnosen diabetes type 2 har jeg lagt om kostholdet og er for det meste full av energi. Innimellom opplever jeg allikevel at jeg går helt tom og får influensalignende symptomer. Trett, slapp og nedstemt. Ved måling ligger blodsukker på 5.5-6.5 mmol/l.

Kan dette ha sammenheng med min diabetes eller bør jeg oppsøke lege?

Svar:

Dine blodsukkermålinger mellom 5.5 og 6.5 skal ikke gjøre at du føler deg trett, slapp og nedstemt eller får influensasymptomer.

Blodsukkeranbefalingene når man har diabetes er at de bør ligge mellom 4 -10 mmol/l gjennom døgnet.

Det kan være andre årsaker til at du føler deg syk, derfor vil jeg anbefale deg å oppsøke lege for å finne ut av hvorfor du har symptomer på influensa eller er trett, slapp og nedstemt innimellom.

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 2 1948. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9 -15. Du kan også få snakke med helsepersonell hvis det er nødvendig.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen