Er HbA1c (langtidsprøven) det viktigste ved diabetes type 2?

Blodsukker

Besvart: 27.09.2017

Spørsmål:

Jeg er en mann i 70-åra som har hatt diabetes type 2 i 16 år. Nå også diagnostisert polynevropati. Har HbA1c (langtidsprøve) på 53 mmol/mol (7 %). Har fulgt enkeltverdiene over døgnet i lang tid. De varierer mye i korte perioder, og innimellom er det raske endringer. De siste 6-8 år har fastlegen påstått at "Det er bare langtidsverdien som har betydning!". Jeg tviler! Hva er deres syn på problemstillingen?

Svar:

Polynevropati (nerveskade) kan være en plagsom komplikasjon ved diabetes. Man kan utvikle dette selv om blodsukkeret ikke er spesielt høyt, men risikoen for denne komplikasjonen øker både med økende HbA1c og med varighet av diabetessykdommen. Derfor er vi opptatt av at HbA1c ikke skal være for høy. Den skal heller ikke være altfor lav hvis du bruker insulin eller annet medikament som kan gi alvorlig føling (hypoglykemi).

Legen din har rett i at HbA1c er viktig, men du har også rett i at svingninger i blodsukkeret kan være lite gunstig. Problemet er at dette ofte kan være vanskelig både å måle (kvantifisere) og effektivt å behandle. Det er imidlertid viktig å vurdere om du har optimal medikamentell behandling i forhold til blodsukkersvingningene. Noen ganger kan blodsukkerkontrollen ved måltid f.eks. bedres ved å bytte medikament.

Jeg synes derfor at du bør ta opp dette på nytt med legen din for å vurdere om behandlingen du får er den beste. Det kan også være en mulighet å se på kosten din for å se hvilken rolle den spiller. Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken