Sammenheng mellom blindtarmbetennelse og diabetes type 1?

Annet

Besvart: 17.09.2018

Spørsmål:

Hei. Jeg har en sønn med diabetes type 1, og har lest ganske mye om diabetes. Det jeg ikke har lest i faglitteraturen (enda) er om det finnes en sammenheng mellom blindtarmbetennelse og diabetes type 1. Min sønn fikk blindtarmbetennelse ca. 1 år etter diagnosen, så hørte vi om flere som opplevde det samme. Spurte på en Facebookside, og også der var det flere som opplevde blindtarmbetennelse «kort» tid etter diagnose på diabetes. Begge diagnoser kan ha virus som bakenforliggende årsak: http://bit.ly/2xfgjRa

Er dette noe dere har hørt om?

Svar:

Hei, du stiller et spennende spørsmål! Det er så vidt meg bekjent ikke funnet noen sammenheng mellom akutt blindtarmbetennelse og diabetes type 1. Min snart 40-årige erfaring som diabeteslege taler også imot at det skulle være en sammenheng og så vidt jeg vet er det ikke publisert noe på dette området.

Når du skriver at «Begge diagnoser kan ha virus som bakenforliggende årsak», så er det vel kanskje, men bare kanskje riktig. Det stemmer at en norsk undersøkelse har vist at en type entero-virus ser ut til å være involvert i den prosessen som fører til diabetes type 1, men vi vet ikke om viruset er selve årsaken. Når det gjelder blindtarmbetennelse, fremgår det av artikkelen at virus neppe er årsaken. Men, vi vet ikke hva fremtidig forskning vil vise!

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus