Seksuell dysfunksjon hos kvinner med diabetes?

Behandling

Besvart: 06.12.2017

Spørsmål:

Kan kvinner få «kvinnelig impotens» som følge av diabetes på lik linje med menn? Hva med tørre slimhinner?

Svar:

Det er et vanskelig spørsmål å besvare, delvis fordi det ikke er gjort så mye forskning om emnet. Men hvis vi holder oss til diabetes type 1, så ser det ikke ut til at yngre kvinner med diabetes skiller seg fra sine medsøstre uten diabetes. Men godt voksne kvinner med lang diabetesvarighet synes å ha mer seksuell dysfunksjon enn sine medsøstre målt ved et spørreskjema. Det gjelder særlig de som har komplikasjoner.

Det ser ut til at de med depressive symptomer har mer plager av denne art. Det ser også ut til å gjelde kvinner som ikke lenger har menstruasjon. Dette gjelder både for de med og uten diabetes type 1, men sykdommen kanskje øker plagene?

Når det gjelder tørre slimhinner, er det vanlig hos både de med og uten diabetes type 1 etter menopausen. Østrogenkrem i skjeden kan avhjelpe dette hos mange.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus