Hva skjer ved hard trening med blodsukker over 15-20 mmol/l?

Kost/fysisk aktivitet

Besvart: 12.03.2018

Spørsmål:

Hva kan skje dersom du trener hardt når blodsukkeret er over 15-20 mmol/l? Væskebalanse? Hjerteflimmer?

Svar:

Det er helt avhengig av hva årsaken til det høye blodsukkeret er. Under trening vil leveren pumpe ut sukker. Dersom det høye blodsukkeret skyldes at det (nesten) ikke er insulin tilstede, vil dette kunne lede til syreforgiftning (diabetisk ketoacidose), noe som ubehandlet er potensielt farlig.

Det stiller seg annerledes dersom det høye blodsukkeret rett og slett skyldes at det satt litt for lite insulin i forhold til det du har spist. I så fall vil du som du vet merke at du tisser mye og uten rikelig tilgang på væske, vil du bli uttørret. Det korte svaret er likevel at uansett årsak til det høye blodsukkeret, vil det neppe skje noe dramatisk, men nytte av treningen vil du ikke ha!

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus