Kan forvirring, svimmelhet og vektnedgang skyldes høyt blodsukker?

Blodsukker

Besvart: 25.01.2018

Spørsmål:

Hei, min far på 76 år har hatt diabetes type 2 i over 30 år. Han har alltid vært aktiv og drevet med fotball og gått mye turer. Han har aldri vært overvektig.

Han er nå plutselig blitt veldig dårlig. Han har begynt med sprøyte en gang i uken. Han har hatt blodsukker på rundt 17 i over et år. De siste 5-6 månedene har han blitt radmager, svimler og faller mye, forvirret og glemsk! Vi lurer på om dette kan skyldes det høye blodsukkeret?

Svar:

Det viser seg at disse symptomene som din far har er mer vanlig blant eldre med diabetes enn det mange helsepersonell er klar over. Så det kan absolutt være på grunn av høyt blodsukker at din far er radmager, svimler, faller mye, er forvirret og glemsk. Derfor må et blodsukker på rundt 17 behandles!

Det som er viktig med eldre som har diabetes er at de ikke skal ha symptomer på høyt eller lavt blodsukker. Følgende står i behandlingsretningslinjen fra Helsedirektoratet:
For personer på sykehjem og andre med betydelig reduserte leveutsikter er målet å unngå symptomatisk hyperglykemi og symptomatisk alvorlig hypoglykemi. Det oppnås hos de fleste når blodsukkeret sjelden overstiger 12-14 mmol/l i løpet av dagen. Når det primære målet er symptomfrihet kan behandlingsmålet settes høyere (rundt 9 %).

Jeg vil anbefale deg å ta dette opp med din fars behandlende lege.

Lykke til!

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948. Du kan også nå oss på chat. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9-15.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen