Pollenallergi og svingende blodsukker?

Blodsukker

Besvart: 18.10.2018

Spørsmål:

Hvorfor er mitt blodsukker spesielt svingende i mars/april? Kan det ha noe med min pollenallergi og medisineringen min mot denne å gjøre? Eller er det ekstra utskillelse av for eksempel veksthormon på denne tiden? Min HbA1c var sist på 50 mmol/mol (6.7 %). Det er etter dette de største svingningene har kommet. Det var likedan i fjor.

Svar:

Jeg kjenner ikke deg og din livsførsel godt nok til å gi et godt svar, men to forhold peker seg ut. Dersom du bruker et eller annet kortisonlignende astmapreparat i pollensesongen kan det absolutt føre til økt insulinbehov (høyere blodsukker). Dette fordi kortison reduserer insulinvirkningen. Særlig ved å nedsette insulinets virkning på muskelcellene. De såkalte beta2-stimulatorene (bl.a. de som inneholder salbutamol og terbutalin) kan også føre til stigning av blodsukkeret.

Det er ingen grunn til å tro at økt mengde veksthormon er årsaken. For øvrig har du en meget tilfredsstillende HbA1c slik at du «har litt å gå på» hva angår høye blodsukker.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus