Diabetes og kognitiv svekkelse?

Annet

Besvart: 14.09.2018

Spørsmål:

Jeg lurer på i hvilken grad man har bevist at kognitive evner svekkes ved diabetes? Hvor vanlig dette er? Har man noen mer belegg for dette en den studien som er gjort i Edinburgh? http://bit.ly/2p8CDay

Svar:

Den studien du nevner er gjort ved diabetes type 2. Det er gjort mange undersøkelser av kognitive evner også ved diabetes type 1. Det er slik at de aller fleste med diabetes type 1 ikke har mer kognitive problemer enn andre. Men det har vært usikkerhet om lavt blodsukker (hypoglykemi) kunne bidra til kognitive problemer.

De beste undersøkelsene er langvarige dvs. de følger samme pasienter gjennom mange år. Den største undersøkelsen er DCCT som ble fremlagt i 1993. De fulgte en stor gruppe pasienter i 6 år for å se om de som var godt regulert med hensyn til blodsukkeret og derfor hadde flere følinger hadde mer kognitive problemer. Det hadde de ikke . Derfor mente de at følinger ikke førte til til hukommelseproblemer i denne gruppen. Men det er kommet undersøkelser fra Trondheim (M. Bjørgaas) som tyder på at noen barn som har hatt mange alvorlige hypoglykemier etter mange år kan ha lett til middels nedsatt kognitiv funksjon.

Hvis du går inn på PubMed http://bit.ly/2p44U22 finner du artikler om emnet bl.a. av Bjørgaas og B. Frier fra Edinburgh.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus