Insulinpumpe enklere ved lave doser insulin?

Hjelpemidler

Besvart: 12.03.2018

Spørsmål:

Kan jeg få insulinpumpe selv om jeg bruker svært lave doser insulin? Jeg bruker mellom 15 og 20 enheter tilsammen av langtids- og korttidsinsulin per døgn.

Jeg lurer også på om det hadde vært lettere å dosere mer korrekt i forhold til antall gram karbohydrater i måltider ved pumpe enn ved penn? Jeg sliter litt med at jeg må enten overspise eller underspise en del ganger fordi det minste jeg får satt med pennen er 0,5 enhet. For meg dekker 1 enhet litt over 20 gram karbohydrater. Er det slik med pumper at man kan sette helt ned til 0,1 enhet? Jeg sliter ofte med korrigeringer også fordi jeg er så insulinfølsom. Dersom dette hadde vært enklere med pumpe ville jeg gjerne gitt det et forsøk.

Svar:

Kriteriene for å få prøve insulinpumpe har ingenting å gjøre med mengden insulin du bruker. Det står følgende i Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for diabetes:

Behandling med insulinpumpe kan sidestilles med mangeinjeksjonsbehandling. Pasienter som har fått god informasjon, kan få anledning til å prøve insulinpumpe, hvis de ønsker det.

Kriteriene er:
• hyppige, alvorlige hypoglykemier, eventuelt med manglende evne til å merke følinger
• sterkt svingende blodglukosenivå med hyppige følinger, særlig om natten
• høy HbA1c
• dårlig blodglukoseregulering om natten, spesielt ved sterkt varierende fastende blodglukose
• pasienter som "glemmer" insulininjeksjonene
• pasienter som trenger stor grad av fleksibilitet i insulindoseringen (skiftarbeid, variabel fysisk aktivitet)
• pasienter som ønsker å prøve insulinpumpe

Det at du må over- eller underspise på grunn av at du ikke får satt så små insulindoser til måltider er god nok grunn til å få prøve insulinpumpe da den kan gi veldig små doser om gangen. Derfor vil insulinpumpe kunne være til god nytte for deg. Ta det opp med din diabeteslege/diabetessykepleier.

Lykke til!

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen