Måle blodsukker etter måltid?

Blodsukker

Besvart: 12.06.2018

Spørsmål:

Jeg har nylig fått diagnosen diabetes type 2. Jeg har lest at man skal ta en måling før og 2 timer etter måltidet. Hva er viktigst: verdien etter 2 timer eller «max-verdien» etter måltidet?

Svar:

Vi sier at det skal måles ca 1.5-2 timer etter måltid for da er blodsukkeret høyest. Derfor er det høyeste verdi etter måltid som er "det viktige". Du kan jo forsøke å måle blodsukkeret etter f.eks. 1.5, så 2 og deretter 2.5 timer og se når ditt blodsukker er høyest og deretter velge å måle etter måltid når du normalt er høyest. Det generelle målet for blodsukkeret er at det skal være 4-7 mmol/l før måltid og <10 mmol/l (1,5 - 2 timer etter måltid). Det er også ønskelig at blodsukkeret ikke stiger mer enn 3 måleenheter i forbindelse med måltidene.

Besvart av:

Veileder

Veileder, Diabeteslinjen