Diabetes og arvelighet?

Annet

Besvart: 12.03.2018

Spørsmål:

Er diabetes recessiv eller dominant? Hvordan arves diabetes, både type 1 og type 2?

Svar:

Nei, diabetes type 1 og 2 er verken dominant eller recessiv arvelig. Først litt om hva disse begrepene betyr. Du får et gen fra far og et fra mor. Hvis en sykdom er dominant arvelig blir du syk hvis du får det fra mor ELLER far, er den recessiv får du sykdommen hvis du får genet fra BÅDE mor og far.

De arvelige forhold ved diabetes type 1 og type 2 er mer kompliserte. Først litt om diabetes type 1: Vi kjenner i dag ca. 40 gener som DISPONERER til diabetes type 1, men hvert gen bidrar lite til økt risiko. De viktigste genene som disponerer er gener på de hvite blodlegemer (HLA genene). Det er noen varianter av disse genene som finnes hos nesten alle som får diabetes type 1 i Norge. Men disse genene som disponerer for diabetes type 1 finnes hos nesten 30 % av befolkningen, mens bare ca. 0.3-0.5 % virkelig får diabetes type 1. Hvordan kan det henge sammen? Det skyldes at en må ha noen faktorer i omgivelsene f.eks. virus? for å få sykdommen. Vi sier da at det er en felles virkning av genene og omgivelsefaktorer som utløser diabetes type 1. Det betyr at de arvelige faktorer ikke er så sterke. F.eks. vil de aller fleste med diabetes type 1 ikke ha nære slektninger med diabetes. Omvendt hvis du har diabetes type 1 er risikoen for at ditt barn skal få diabetes type 1 liten (ca. 6 % risiko før barnet er 16 år gammelt). Det er et unntak fra denne regelen hos familier som har mange med diabetes type 1.

Så litt om arv og diabetes type 2. Det er på samme måte mange gener som disponerer for diabetes type 2 (vi kjenner ca. 90 gener). Hver av dem disponerer bare litt for sykdommen. Igjen er det omgivelsefaktorer som er viktige. Vi kjenner noen: overvekt, uheldig kosthold og lite mosjon. Likevel er arvelige faktorer viktige. ca. 40 % av de med diabetes type 2 har nære slektninger med diabetes type 2.

For fullstendighetens skyld: Det finnes en diabetes type MODY som er dominant arvelig. Dette er en sjelden type diabetes ca. 1-3 % av alle med diabetes har denne typen.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus