Påvirker veksthormoner blodsukker hos et barn uten diabetes?

Blodsukker

Besvart: 09.10.2018

Spørsmål:

Jeg lurer på om veksthormoner påvirker blodsukkeret? Kan det være årsak til forhøyet fastende blodsukker (morgen) på et barn uten diabetes? HbA1c på 44 mmol/mol (6.2 %) og fastende blodsukker på 8,0 mmol/l. Barnet er 11 år (jente), vokser fort og har begynnende tegn på pubertet.

Svar:

Veksthormon påvirker indirekte insulineffekten slik at det isolert sett kan øke blodsukkeret. Kombinasjonen av et fastende blodsukker på 8,0 mmol/l og en HbA1c i grenseland kan tyde på diabetes i en svært tidlig fase. Men – dette må avklares ved nye blodprøver. Dersom det ikke er symptomer har det ingen hast. Kanskje dere bør starte med et nytt fastende blodsukker og en måling 1-2 timer etter måltidet?

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus