Verdier på LDL-kolesterol og statiner?

Behandling

Besvart: 05.04.2018

Spørsmål:

Ved diabetes skal vel LDL-kolesterolet være under 2.5, og er det ikke det så skal man på statiner? Dette skal man også etter det jeg har fått med meg ta forebyggende fra ca. Fylte 40 år? Det er jo mye bivirkninger med å ta statiner.

Svar:

Hei, ja det har vært mye diskusjon om kolesterolsenkende medisin. La oss begrense omtalen til bruk ved diabetes type 1. Det er klart vist at en reduserer forekomsten av hjerteinfarkt med 30-40 % ved bruk av statiner ved diabetes. Den første norsk (nordisk) undersøkelsen viste dette allerede for 25 år siden og dette er bekreftet i alle skikkelige undersøkelser siden. Som du nevner, er behandlingsmålet LDL under 2.5 mmol/l. Du har rett i at det kan være bivirkninger, men de er langt fra så vanlige eller alvorlige som en kan få inntrykk av. Det vanligste er at en føler seg stiv i hele kroppen, men kanskje bare 1 av 10 får dette. Dette går bort når en slutter eller skifter til annet statin. Det er av og til vanskelig å si at tablettene har "skylden" fordi diabetes i seg selv ved lang varighet kan gi en viss stivhet som også kommer med alderen.

Langvarig type 1 diabetes har økt forekomst av hjertesykdom og derfor er dert viktig at disse bruker statiner. Diskusjonen dreier seg om de som ikke er syke og ikke har spesiell risiko også skal bruke statiner. Det er det ulik oppfattelse om.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus