Høyere blodsukker etter trening?

Kost/fysisk aktivitet

Besvart: 05.04.2018

Spørsmål:

Jeg er en kvinne på 43 år med BMI 27. Jeg er i risiko for diabetes type 2 med en mor som hadde det og jeg hadde selv svangerskapsdiabetes ved siste svangerskap. Forsøker å spise sunt og trener blant annet hardt to ganger i uka (fotball). Jeg trodde trening skulle få blodsukkeret ned, men har målt mitt til mellom 11-16 ca. 30 min etter (hard)trening. Hva er grunnen til det?

Svar:

De fleste opplever at blodsukkeret går ned i forbindelse med fysisk aktivitet. Mekanismen bak dette er at følsomheten for insulin i muskler og fett øker ved fysisk aktivitet. Dette forutsetter at man har rikelig med sirkulerende insulin. Hvis insulinmengden er noe knapp, kan man oppleve at blodsukkeret stiger i forbindelse med fysisk aktivitet.

Det er uansett positivt for helsa at du er fysisk aktiv. Det er ikke slik at aktiviteten øker risikoen for at du skal få diabetes. Rent praktisk bør du diskutere med legen hvordan du skal forholde deg til din diabetesrisiko utover det du allerede gjør. Sannsynligvis vil legen din foreslå en årlig legekontroll som inkluderer måling av HbA1c (langtidsprøve for blodsukker). Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken