Diabetes og påvirkning på blodsirkulasjon, hukommelse og konsentrasjon?

Annet

Besvart: 18.04.2018

Spørsmål:

Jeg spiller piano (klassisk), og klassisk gitar. Har diabetes 2. Jeg er bekymret for hvordan diabetesen påvirker sirkulasjon i hendene, og om hukommelse og konsentrasjon blir mye svekket. Det er slik at man kan lære hele livet, men dersom hjernen blir svekket så blir det vanskelig.
Hva viser forskning om dette? Håper på gode råd.

Svar:

Diabetes kan gi mange komplikasjoner over tid. Noen av dem er knyttet direkte til blodsukkerkontrollen, andre mere direkte til diagnosen diabetes. Det er likevel godt å se at dagens diabetesbehandling bidrar til å redusere forekomsten av diabeteskomplikasjoner. Redusert hukommelse og konsentrasjon er ikke en direkte diabeteskomplikasjon, selv om forekomsten av slike plager kan være økt hos personer som har hatt diabetes i svært mange år.
Redusert sirkulasjon i hendene er ikke en bekymring. Nedsatt følelse er imidlertid noe vanligere hos personer med diabetes enn hos personer uten. Dette er imidlertid noe som ofte kan behandles. I tillegg er det slik at "krokfinger" og "triggerfinger" er noe vanligere ved diabetes. Dette er tilstander som kan hemme fingerferdigheten. Det er imidlertid viktig å huske at de fleste med diabetes ikke har slike plager. Hvis plagene kommer, kan det i mange tilfeller behandles med godt resultat. Mitt råd er derfor å behandle diabetesen så godt man kan og bekymre seg minst mulig. Slike råd er lettere å gi enn å følge, men kan være gode likevel. Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken