CGM og legemidler som endrer resultatet?

Hjelpemidler

Besvart: 26.08.2019

Spørsmål:

Hei, jeg jobber på Gifitnformasjonen. Jeg har lest artikler om at blodsukkermålere som kontinuerlig måler blodglukose (CGM) kan gi feil resultater dersom man har tatt visse legemidler (paracetamol, salbutamol, atenolol, rødvin er testet og funnet at slår ut). Hvor vanlig er det at personer med diabetes benytter slike apparater og må ta hensyn til dette? Er det slik at de aktuelle pasientene har god kunnskap om at legemidler kan forpurre blodsukkermålingen?

Svar:

Hei!
Ca. 25-30 % av voksne og noe høyere andel av barn med diabetes type 1 bruker kontinuerlig måler (CGM). I klinisk sammenheng er det paracetamol som i betydelig grad gir feilmåling. De andre faktorene du nevner har ikke fått noen vesentlig omtale i det effekten har vært oppfattet som svært begrenset. Minst en av sensorene, Dexcom G5 (og senere versjoner av Dexcom (red.anm.)) er endret slik at paracetamol nå ikke er kontraindisert.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus