Idealverdi for TSH (thyroxin)?

Annet

Besvart: 05.03.2016

Spørsmål:

Jeg bruker en egenjournal for å notere resultater på prøver. Jeg lurer på feltet TSH, er det thyroxin nivået i blodet, og hva er idealverdien?

Svar:

Det finnes flere systemer for å dokumentere egenkontroll av blodglukose. Dette høres kanskje ut som en journal som du og legen bruker sammen?

TSH er et hormon som produseres i hypofysen og som er med på å styre produksjonen av Thyroxin. Verdiene av disse hormonene er avhengig av hverandre. Måling av TSH er en god måte å overvåke stoffskiftehormonene på.

Hvis TSH er lav, er stoffskiftet (thyroxin) høyt. Er TSH høy, er stoffskkiftet lavt. Normalverdien for TSH varierer fra laboratorium til laboratorium. Hos meg er normalområdet 0,2 - 4,0.

Jeg vil anbefale at du diskuterer dette nærmere med legen din.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken