Metformin i kombinasjon med loppefrø?

Behandling

Besvart: 12.06.2018

Spørsmål:

Hei. Jeg har nylig begynt på Metformin mot type 2 diabetes. Jeg opplever å få veldig løs mage av medisinen, og ser at psyllium/loppefrø anbefales mot diaré enkelte steder (og også at det muligens kan bidra til å senke blodsukkeret). Er dette helt trygt å kombinere med Metformin, eller er det f.eks. fare for at det kan redusere virkningen av medisinen?

Svar:

Metfomin er førstevalget for de aller fleste blant de blodsukkersenkende preparatene. Den vanligste bivirkningen er diaré slik du erfarer. Dette er ofte verst i begynnelsen og kan mange ganger bli bedre etter hvert. Som regel er denne bivirkningen doseavhengig. Det kan f.eks. bety at man kan tåle 500 mg 2 ganger daglig, men ikke høyere doser. Toleransen er som regel også bedre hvis man tar tabletten sammen med mat.

Det finnes 2 preparater på markedet som er basert på loppefrø: Lunelax og Vi-Siblin. Dette er preparater som øker volumet i tarmen, og begge er trygge, også sammen med metformin. Det er ikke holdepunkter for at effekten av medisinen reduseres. Jeg er usikker på om det hjelper, men det er helt i orden å prøve. Hvis du ikke kommer til målet, må du diskutere andre løsninger med legen din.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken