Overgang fra Insulatard til Levemir?

Behandling

Besvart: 07.03.2016

Spørsmål:

Jeg skal nå begynne med Levemir. Jeg har til nå brukt Insulatard med en dose om morgen og kvelden. Var/er plaget av nattlige følinger. Bruker også NovoRapid til måltider.

Jeg lurer litt på hvordan jeg skal legge opp løpet. Jeg registrerer at mange kun bruker en injeksjon i døgnet med Levemir? Jeg er en person som er avhengig av å redusere den nattlige dosen med Insulatard i forhold hva jeg har gjort på dagen/kvelden. Har jeg trent eller drukket litt alkohol, må jeg redusere den nattlige dosen betraktelig. Hvordan vil dette fungere med kun en injeksjon av Levemir? Hvis en setter Levemirdosen om morgenen, hva kan da ev. skje den påfølgende natten? Hvis jeg for eksempel har gått på ski hele dagen, og tidligere var avhengig av å redusere den nattlige dosen for å unngå føling om natten? Er det da eventuelt best å bruke Levemir morgen og kveld? Eller kun om kvelden, da en vet hva en har gjort på dagen?

Svar:

Det har kommet to nye langsomtvirkende insuliner på markedet (per februar 2006): Lantus og Levemir. Begge har en "flatere" virkningsprofil enn NPH insulin - Insulatard i ditt tilfelle. Som regel settes Lantus en gang i døgnet selv om virkningen som regel ikke varer i 24 timer. Levemir varer kortere enn Lantus, og i de fleste tilfellene vil det være best med 2 doser.

For de fleste vil det være riktig å bytte enhet for enhet - evt å redusere dosen av Levemir noe i forhold til dosen av NPH (Insulatard).

Detaljene bør du diskutere med behandlende lege. Det høres som levemir kan være et godt alternativ for deg. Lykke til !

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken