Arv og miljø i forhold til diagnose?

Annet

Besvart: 13.03.2016

Spørsmål:

Jeg har det siste halve året opplevd mye i forhold til diabetes. To av mine barn ble diagnostisert med diabetes type 1 og jeg selv med type 2 en måned etter barna. Vi får kjempeflott oppfølgning fra sykehuset, men jeg lurer jo ofte på hva det kan skyldes at to av mine barn fikk dette samtidig? Legene sier de ikke vet årsaken til diabetes type 1 annet enn at det kan være arvelighet i kombinasjon med miljøfaktorer. Hva slags miljøfaktorer kan det her være snakk om? Vi bor på ett tettsted hvor det også er andre som har fått diabetes i samme tidsrom.

Svar:

Det er riktig at årsaken til diabetes inkluderer både arvelighet og miljøfaktorer. Det er skrevet mye om dette både for diabetes type 1 og type 2. Som regel er det likevel ikke mulig å si så mye fornuftig om årsaken til diabetes hos et enkelt menneske eller som i dette tilfellet en mor og hennes to barn.

Viktige miljøfaktorer i forbindelse med diabetes type 1 er virus, inntak av kumelk tidlig i livet og andre næringsstoffer. Disse eller andre faktorer kan sannsynligvis utløse en autoimmun reaksjon som ødelegger de insulinproduserende cellene hos genetisk sårbare individer.

Når det gjelder diabetes type 2 inkluderer miljøfaktorene visse medikamenter (vanndrivende og enkelte moderne psykofarmaka), fødselsvekt (både høy og lav), mangel på mosjon og forskjellige kostholdsfaktorer.

Det finnes en arvelig form for diabetes som heter MODY. Denne består av forskjellige undertyper. Enkelte barn som har denne diabetestypen kan feildiagnostiseres til å ha diabetes type 1. MODY er også underdiagnostisert hos voksne. Dette kan utredes ved spesielle blodprøver.

Jeg tror det er arveligheten som er årsaken til diabetes i din familie. Jeg ser ingen annen utvei enn at du får diskutere dette videre med dine behandler. Du trenger forsikring om at muligheten for MODY er utredet. Lykke til videre !

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken