Bør det ikke skilles på type diabetes i familien i risikotesten for diabetes type 2?

Blodsukker

Besvart: 18.02.2019

Spørsmål:

Jeg ser at i deres risikoundersøkelse for om du er i faresonen for diabetes type 2 er det et spørsmål om familiemedlemmer har diabetes? https://www.diabetes.no/risikotest/ Bør det ikke skilles på om familiemedlemmene har type 1 eller 2? Jeg synes bare at det blir feil å ha en undersøkelse basert på om du er i faresonen for å utvikle diabetes type 2 hvis du svarer ja på at en i familien har diabetes type 1. Tar jeg helt feil her?

Jeg har en diskusjon med min hjemkommune som har en spørreundersøkelse om livsstil og helse. Jeg reagerte på at de ikke skilte på om noen i familien hadde diabetes 1 eller 2, siden det er bare diabetes 2 som kobles til overvekt og lite mosjon. Deres argument var at de brukte samme spørsmål som Diabetesforbundet. Jeg er nok en typisk hårsår Diabetes 1-mamma. Setter pris på om dere har et innspill som støtter meg i min diskusjon med kommunen.

Svar:

Ja, jeg forstår godt ditt spørsmål, men diabetes type 2 består nok av flere sykdommer som ikke alle har med livsstil å gjøre. Ca. 30 % av norske pasienter med diabetes type 2 er nokså slanke og de har relativt liten evne til å lage insulin. Derfor er det slik at til en viss grad disponerer diabetes type 2 til diabetes type 1 og omvendt. Men du har helt rett i at særlig diabetes type 1 disponerer for diabetes type 1, men bildet er altså mer komplisert.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus