Ingen barn dør av insulinsjokk?

Blodsukker

Besvart: 17.12.2018

Spørsmål:

Hei,
Kanskje et litt rart spørsmål :) men lurer på følgende; Sykepleier har sagt til skolen at insulinsjokk ikke er farlig og at ingen barn dør av det i Norge. Stemmer dette?

Jeg forstår at man ikke skal hause opp faren ovenfor skolen, men samtidig så må de ta sine forholdsregler og laget et trygt system.

Svar:

Hei, basert på de opplysningene jeg sitter inne med, så stemmer det at ingen barn med type 1 diabetes under 18 år har mistet livet på grunn av alvorlig hypoglykemi/insulinsjokk de siste 10 årene. En av årsakene er bruk av kontinuerlig glukosemålere (sensor).

Hvorvidt et eller flere insulinsjokk i barnealderen kan skade hjernen diskuteres på hver eneste diabeteskongress. En kortversjon er at det gjør det ikke. I fall hjernen påvirkes på lang sikt av gjentatte, langvarige insulinsjokk, noe som ikke helt kan utelukkes, er det god dokumentasjon på at det i så fall ikke er noe som vil påvirke skoleprestasjoner eller jobbmuligheter i vesentlig grad. Derimot er det holdepunkter for at dårlig blodsukkerregulering gjennom flere år i form av høy HbA1c, er uheldig for kognitive funksjoner på lang sikt.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus