Bruken av korttids- og langtidsinsulin?

Behandling

Besvart: 17.12.2018

Spørsmål:

Hei, Jeg har nettopp begynt med insulin, korttids- og langtidsinsulin. Skal langtidsinsulin bare tas om kvelden? Korttidsinsulin vet jeg at jeg skal ta før hvert måltid, etter at jeg har sett nivået på blodsukkeret. Er så veldig sulten hele tiden, er det at jeg har begynt med insulin årsaken? Hvor mange enheter er det vanligst å starte med av langtidsinsulin?

Svar:

Hei,
Det finnes ulike typer langtidsinsulin, noen kalles middels langsomtvirkende og har en virkning i opptil 12 timer (Insulatard og Humulin) og tas derfor oftest både morgen og kveld. Men når man starter med insulin ved diabetes type 2, så hender det at det startes med en dose Insulatard eller Humulin på kvelden for å se om det kan hjelpe på å få ned fastende blodsukker. Er det behov for insulin på dagtid så må Insulatard eller Humulin også settes på morgenen.

Så finnes det insulin som varer i opptil 24 timer eller mer (Levemir, Lantus, Toujeo, Abasaglar, Tresiba) og tas derfor en gang i døgnet. Hvis det er et av disse langtidsinsulinene du har startet med så spiller det ingen rolle når på døgnet du setter dosen, men finn et tidspunkt som passer for deg og sett omtrent til samme tid hver dag.

Siden jeg ikke kjenner din diabetes så er det vanskelig å vite hvor mange enheter du skal starte med, det bør legen din ha sagt til deg, da det vil bestemmes ut fra ditt blodsukker og dermed ditt behov for insulin.

Men som en forsiktig start så går det an å starte med f.eks. 8 E og heller trappe opp ved behov som følger:
Ved fastende blodsukker over 7 økes kveldsdosen med insulin med 2 E hver 3. dag. Dette gjelder uansett om det er middels- eller langsomtvirkende insulin.

Hvis du bruker middels langsomtvirkende insulin og ved blodsukker før middag over 7 økes morgendosen med insulin med 2 E hver 3. dag. Dette gjøres til du har fått tilfredsstillende blodsukker. Om grensen skal være på 7 eller ev. høyere er avhengig av din alder, komplikasjoner eller tilleggssykdommer. Dette bestemmes sammen med din lege.

Det er ikke vanlig at insulinbruk i seg selv gir økt sult. Men har du over lengre tid gått med for lite insulin i kroppen og ev. gått ned i vekt, så vil oppstart av insulin kunne føre til at du kan føle deg mer sulten. Dette fordi kroppen nå tar opp næringen og nyttiggjør seg maten du spiser.

Håper svaret er til hjelp for deg. Lykke til!

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948. Du kan også nå oss på chat. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9-15.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen