Diabetes er en av de sykdommene som tar livet av flest personer i Zambia på grunn av manglende kunnskap og utilstrekkelig behandling. Målet med prosjektet har vært å heve kunnskapsnivået i samfunnet om risikofaktorer og symptomer på diabetes i tillegg til å forbedre helsetjenesten.

Økt bevissthet om diabetes

DAZ – vår søsterorganisasjon – har gjennomført en rekke holdningskampanjer for å øke folks bevissthet rundt diabetes. Organisasjonen har fått innpass i media og har deltatt i flere TV- og radioprogrammer, blant annet har de hatt fri tilgang til å annonsere og informere om diabetes og DAZ sine aktiviteter i statseide mediekanaler.

De har deltatt på store nasjonale arrangementer som for eksempel National Health Week i 2018, hvor alle VIP-delegatene fikk målt blodsukker – inkludert presidenten av Zambia. Gjennom vårt samarbeidsprosjekt har DAZ styrket sin posisjon som talerør for diabetessaken og bidratt til økt bevissthet rundt sykdommen.

Forbedret diabetesomsorg

Et annet viktig område DAZ har jobbet med er opplæring av likepersoner og helsepersonell. Likepersonene har jobbet aktivt i lokalforeningene for å spre informasjon om diabetes gjennom oppsøkende arbeid, blodsukkermåling og veiledning om kosthold og fysisk aktivitet. 

Årlig har over 5000 personer mottatt individuell veiledning av de frivillige som betjener 15 diabetesklinikker rundt om i landet. Klinikkene har vært tilknyttet sykehus eller helsestasjon, og har blitt drevet av lokalforeningene. Dette har ført til et svært godt samarbeid mellom DAZ og helsepersonell.

Som ledd i å forbedre og sikre kvalitet i diabetesbehandlingen, har DAZ også hatt opplæring av helsepersonell for å øke deres kunnskap om diabetesbehandling og -omsorg. I løpet av de siste ti årene har DAZ gitt opplæring til over 2000 helsepersonell og 200 likepersoner.

Godt samarbeid i alle ledd

Diabetesforbundet ser tilbake på et godt samarbeid med DAZ gjennom en årrekke. Det siste samarbeidsåret ble imidlertid preget av en korrupsjonssak hvor en lokal ansatt ble beskyldt for å stjele prosjektmidler. Diabetesforbundet fulgte alle råd fra Atlasalliansen i saken, og er glad for at Norad fattet et vedtak i saken i mai i år.

- Vi synes det er synd at det siste året i vårt samarbeidsprosjekt ble preget av en slik sak. Vi kan allikevel se tilbake på et lang og godt samarbeid med DAZ, og en rekke gode resultater for diabetessaken i Zambia. Vi ønsker DAZ lykke til videre med den viktige arbeidet de gjør, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

Diabetesforbundet har tilbakebetalt i overkant av NOK 46.000 til Norad.