Til alle tillitsvalgte:

Her kommer viktig informasjon i forbindelse med overgang til nytt medlemsregister i Diabetesforbundet. Les nøye gjennom og send oss gjerne spørsmål du måtte ha.

Mer moderne register

Diabetesforbundet har byttet til en ny og mer moderne medlemsløsning som erstatter det gamle medlemsregisteret. Det er en stor overgang som vil føre til endringer på flere områder – bl.a. funksjonene som tillitsvalgte benytter via nettsiden vår i dag, som nedlasting av medlemslister og e-postutsendelse.

Ønsker innspill til videreutvikling

Når vi skal videreutvikle det nye systemet, vil vi prioritere å legge til rette for gode digitale løsninger for tillitsvalgte. Vi vil gjerne ha innspill fra alle lokallag og fylkeslag om behovene dere har innen digitale løsninger.

Derfor sender vi en egen e-post om hvordan du kan involvere deg, samt en spørreundersøkelse om behovene til deres lokal-/fylkeslag.

Tidshorisont og omfang

I perioden august-oktober gjennomfører vi overgangen til den nye plattformen med ny medlemsløsning, nytt innmeldingsskjema og ny «Min side».

Fokus for dette arbeidet er å overføre eksisterende medlemsopplysninger og sikre en trygg overgang for alle ansatte og frivillige i Diabetesforbundet.

Viktig informasjon om filtrering av medlemslister

Ny «Min side» vil inneholde nye funksjoner for både medlemmer og frivillige. Det er her lokal- og fylkeslagene vil finne oversikt over sine medlemmer.

I overgangsfasen vil du dessverre ikke kunne bruke den nye «Min side» til filtrering av medlemslister for å sende e-post til konkrete målgrupper. Dette er kun midlertidig. Du kan fortsatt å sende ut e-post til hele lokal-/fylkeslaget.

Denne endringen gjelder fra 3. oktober. Funksjonaliteten vil utvikles, og du vil få de samme mulighetene som tidligere. Vi jobber med å få dette på plass så fort som mulig. I mellomtiden løser vi dette ved at utsendelsen «bestilles» fra sekretariatet via et skjema på nettsiden.

Praktisk informasjon om overgangsfasen som påvirker frivillige:

  • En ny «Min side» blir lansert den 3. oktober, og det blir en ny pålogging på denne fra nettsiden. Her vil lokal- og fylkeslagene få oversikt over egne medlemmer. Den nye løsningen er direkte koblet med medlemsregisteret slik at oppdateringer blir synlige på «Min side» med én gang. Løsningen er i tillegg mye mer stabil enn nåværende system. 
  • SMS-løsningen og funksjoner for å legge inn arrangementer i kalenderen på nettsiden blir ikke påvirket av overgangen. Disse kan du fortsette å benytte som normalt.
  • For deg som i overgangsfasen savner filtreringsfunksjon av medlemslister før utsendelse av e-post, tilbyr sekretariatet å sende e-post til målgruppen på deres vegne. Det kommer egen veiledning om dette på Min side om hvordan du kan bestille dette. Du vil fortsatt kunne sende e-post til alle medlemmene i laget ditt fra ny «Min side», dog uten filtrering.

Videre forbedringer av medlemssystemet

I perioden oktober 2022-desember 2023 gjennomfører vi forbedringstiltak og videreutvikling av systemet. Når systemet er på plass, vil det ha en rekke fordeler:

  • Effektivisering av prosesser på tvers av systemer, avdelinger og organisasjonsledd
  • Pålitelig og detaljert medlemsinformasjon, enkelt tilgjengelig når du trenger det
  • God samhandling og målrettet kommunikasjon med medlemmer og frivillige som muliggjør en smidig medlemsreise
  • En fremtidsrettet og sikker kjerneløsning som muliggjør videre modernisering av Diabetesforbundet 

Vi ser frem til videreutviklingsfasen i fellesskap med lokal- og fylkeslagene og håper at dere blir fornøyde med de nye løsningene.

Vi takker samtidig for tålmodighet i en overgangsfase, mens vi venter på at alle nye løsninger er på plass.

Send e-post til post@diabetes.no med «CRM» i emnefeltet hvis du har spørsmål eller innspill til videre utvikling av medlemsløsningen

Med vennlig hilsen

Martin Henriksen
Organisasjonssjef, Diabetesforbundet