I fravær av fysiske møter kan styrearbeidet bli kronglete. Digitale videomøteløsninger kan være et verktøy for å holde kontakt med styret, og behandle saker. Selv om vi lengter etter å møtes på samme sted, kan vi sees og høres i Teams eller Zoom. Har du lyst til å prøve det ut, men vet ikke helt hvordan? Vi i sekretariatet er klare til å hjelpe!

Covid19 har ført til store endringer i hvordan vi jobber sammen. De fleste av oss har blitt nødt til å bruke digitale verktøy, som Microsoft Teams og Zoom. Det ser ut til at vi må belage oss på mye bruk av slike verktøy, og er du en av dem som føler seg litt ubekvem eller usikker når du skal i et møte på Teams eller Zoom, kan vi i sekretariatet hjelpe deg. Vi kan gi opplæring i bruken av Teams og Zoom, gi deg gode tips og være teknisk hjelp når du debuterer som digital møteleder.

Du kan få hjelp og øvelse i å bruke Teams og/eller Zoom og de ulike funksjonene du kan trenge, som å legge inn et møte, sende ut innkalling, være med under møtet som teknisk hjelp og støtte. Dersom ikke alle møtedeltakerne kommer seg på, kan den som er teknisk hjelp veilede hver enkelt deltaker over telefon.

Årsmøtene i 2021 blir digitale. Det er litt annerledes å gjennomføre årsmøtene digitalt enn fysisk, og selv om agendaen ikke er annerledes enn før, er bruken av digitale løsninger ny. Det blir derfor et kurs i møteledelse og bruk av Zoom tirsdag 29. oktober 2020. Les mer om kurset her.

For spørsmål, ta kontakt med post@diabetes.no