Vi lever i krevende og usikre tider. Jeg vil rette en stor takk til alle dere som holder ut og overholder anbefalingene våre!

Kjære alle tillitsvalgte,

en stor takk til dere alle for solid utholdenhet!

Tiden med korona er ikke forbi, og det er dessverre lite som tyder på at dette går over med det første. Tidligere erfaring viser at lignende smittesituasjoner har vart i et par år. Det gjelder ikke bare for andre pandemier som spanskesyken for hundre år siden, men også for SARS og svineinfluensaen i nyere tid. Denne gangen kan en vaksine gjøre en forskjell fordi forskere jobber intenst med å finne en løsning, men det vil også gå tid fra vaksinen er klar til alle er vaksinert.

Vi med diabetes er ekstra utsatt

Både samfunnskostnadene og kostnadene for den enkelte er høye – i form av isolasjon og faren for å bli smittet. Dette føles nok ekstra sterkt for oss som er i en utsatt gruppe.

Vi ønsker å sikre at våre medlemmer ikke blir smittet, så langt det lar seg gjøre. Derfor viderefører vi tidligere anbefalinger med sterke begrensninger på arrangementer i regi av Diabetesforbundet.

Mange synes at tiltakene våre er strenge, og det er de. Dette er tiltak vi mener er nødvendige. Det er forskjell på å samle mennesker uten diagnoser, og på å samle personer i risikogruppene. Avgjørelsen vår er tatt i samråd med medisinske rådgivere.

Jeg er for tiden med i en gruppe i Helsedirektoratet som skal utforme en veiledning for intensivavdelinger i Spesialisthelsetjenesten hvis pandemien blusser opp igjen. Sykehusene må gjøre ganske omfattende tiltak for å håndtere en eventuell oppblussing av smitte. De må vite hvilke pasienter de skal prioritere hvis kapasiteten er under press. Dette sier noe om hvor alvorlig situasjonen fortsatt er.

Stå i det!

Jeg vil takke alle som holder ut og overholder anbefalingene våre! Det er viktig at vi holder oss til digitale arrangementer og ikke samler personer med forhøyet risiko.

I mellomtiden har vi et godt tilbud av digitale tjenester, ikke bare for å avholde møter for tillitsvalgte, men også til medlemmer som trenger påfyll. Vi har trening, kurs og foredrag på nett, og snart starter vi med produksjon fra vårt nye studio som begynner å ta form i lokalene i Oslo.

Stå i det, så ordner dette seg! Men det vil ennå ta noe tid.

 

Med vennlig hilsen

Sverre Ur

Forbundsleder Diabetesforbundet