Diabetesforbundet inviterer alle tillitsvalgte til digital kick off 11. januar fra 19:00 til 21:00. Her kommer vi til å presentere våre planer for året, ansvarsområder i sekretariatet og gi en gjennomgang av den økonomiske situasjonen til Diabetesforbundet. Vi sender ut zoom lenke til møte når datoen nærmer seg.