I høst byttet Diabetesforbundet til en ny medlemsløsning. I arbeidet med å utvikle løsningen har sekretariatet jobbet med å kartlegge feil og mangler, og sett på hvilke av disse som skal prioriteres fremover. Vi har også mottatt gode innspill fra tillitsvalgte. Vi har tatt med oss dette inn i vår dialog med Skykontoret, som er leverandør av det nye medlemssystemet.  

Skykontoret jobber nå med å utbedre mangler, og ser også på hvordan de kan videreutvikle dagens plattform. Vi prøver blant annet å få på plass en filtreringsløsning som har mange av de samme funksjonene som den tidligere løsningen. 

Hvorfor byttet vi medlemssystem? 

Sekretariatet har også fått tilbakemelding om at vi burde ventet med å lansere det nye medlemssystemet til alle funksjonene var ferdigutviklet. Det er vi enige i, men dette var dessverre ikke et alternativ ettersom den forrige medlemsløsningen (Visma CRM) skulle legges ned av leverandøren. Det betyr at vi ikke hadde fått noen form for brukerstøtte med den forrige løsningen. Vi ville også mistet tilgang til all medlemsdata, og dermed ikke vært i stand til å fakturere medlemmer i desember/januar.  

Hva gjør vi frem til de nye funksjonene er på plass? 

I første omgang håper vi å kunne lansere flere nye funksjoner i første kvartal av 2023. Før disse er på plass, har vi laget et skjema for bestilling av utsendelser til medlemmer (både SMS og e-post), i dette skjemaet vil det også være mulig å bestille lister og etiketter.  

ÅPNE SKJEMAET HER: https://forms.office.com/e/59jk7JjsrK  

Dette bistår sekretariatet med frem til den nye løsningen er på plass, slik at alle tillitsvalgte får sendt ut viktig informasjon til sine medlemmer. Sekretariatet vil også lage brukerguider for de funksjonene som er mest brukt. 

Nå jobber vi med å få løst både de kortsiktige og langsiktige utfordringene. På kort sikt vil det nye systemet hjelpe oss å håndtere medlemskap på en bedre og mer effektiv måte enn før. På litt lengre sikt skal systemet også sørge for mer systematisk og dokumenterbart arbeid med medlemsmassen, som vil gi forutsigbarhet og utviklingsmuligheter for Diabetesforbundet i fremtiden.