Diabetesforbundet har en felles strategi for hele organisasjonen, og som vedtas av landsmøtet hvert tredje år som et styringsverktøy i arbeidet med organisasjonens formål. Sentralstyret har nedsatt et Strategiutvalg som følger arbeidet med utvikling av ny strategi, og utvalget består av medlemmer fra sentralstyret, organisasjonen og sekretariatet.

I arbeidet har det blitt innhentet innspill fra tillitsvalgte i fylkes- og lokallag på blant annet utfordringer, fokusområder samt evaluering av form på nåværende strategidokument. Det vil avholdes en workshop i forbindelse med fylkesårsmøtene hvor alle tillitsvalgte får muligheten til å bli kjent med strategien vi skal jobbe med de neste tre årene og komme med innspill på tiltak.