Diabetesforbundet har en felles strategi for hele organisasjonen, og som vedtas av landsmøtet hvert tredje år som et styringsverktøy i arbeidet med organisasjonens formål. Sentralstyret har nedsatt et Strategiutvalg som skal følge arbeidet med utvikling av ny strategi, og utvalget består av medlemmer fra sentralstyret, organisasjonen og sekretariatet.

I arbeidet vil det innhentes innspill fra tillitsvalgte i fylkes- og lokallag på blant annet utfordringer, fokusområder samt evaluering av form på nåværende strategidokument. Det har blitt gjennomført en undersøkelse om formen på nåværende strategi blant tillitsvalgte, og før jul vil det sendes ut en ny nettbasert undersøkelse for å få innspill på viktige utfordringer framover.