Over lengre tid har NCD-alliansen samarbeidet om å utarbeide en felles politisk plattform. Alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Å bedre folkehelsen i landet er en felles ambisjon for alle organisasjonene, som har prioritert fem politiske tiltak og innsatsområder i plattformen. 

Diabetesforbundet har ledet arbeidet i å samkjøre organisasjonenes ønsker og innspill i prosessen. Betül Cokluk er ansvarlig for innvandrerhelse i Diabetesforbundet og har i to år hatt koordineringsrollen i NCD-alliansen. Cokluk mener plattformen vil gjøre arbeidet med risikofaktorer og forebyggingsstrategier enklere.

NCD står for Non-Communicable Diseases, som på norsk betyr ikke-smittsomme sykdommer. De fleste dødsfall i verden skyldes nettopp ikke-smittsomme sykdommer. Sykdommene som alliansen representerer har flere felles risikofaktorer, som røyking, alkoholbruk, lite fysisk aktivitet og usunt kosthold. 

Felles løsninger på felles utfordringer

Dette er de fem innsatsområdene alliansen har prioritert for å løfte frem folkehelsen:


● Folkehelse må i større grad inkluderes i den statlige politikkutformingen innenfor alle sektorer.

● Vi må ha et mer helhetlig syn på helse, hvor også psykisk helse inkluderes i folkehelsepolitikken.

● Vi må arbeide systematisk med betingelser for gode levevaner.

● Sosial ulikhet må bekjempes.

● Vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 


Helsefrivilligheten med politisk samarbeid om korona

Diabetesforbundet har gått sammen med flere frivillige organisasjoner om en langsiktig håndtering av den nye situasjonen korona skaper for personer i risikogruppene.

I de siste ukene har Diabetesforbundets ansatte vært i politiske møter med både regjeringspartiene og opposisjonspolitikere. Sammen med andre frivillige organisasjoner, har forbundet beskrevet de endrede behovene til personer i risikogruppene overfor politikere.

Personer med diabetes er som kjent i risikogruppen og rammes hardest av myndighetenes sosiale restriksjoner. De som er i risikogruppen vil i den kommende tiden være sårbare for å oppleve forsterket isolasjon, ensomhet og helsetap, har vært forbundets budskap.

«Diabetesdugnaden»

Diabetesforbundet vil styrke sin innsats med å motvirke ensomhet og gi råd for å bedre den fysiske og psykiske helsen til de som trenger det mest. Med «Diabetesdugnaden» ønsker forbundet blant annet å styrke informasjonsarbeidet, øke tilbudet om veiledning og støttesamtaler, samt å drive oppsøkende kontakt. 

Godt samarbeid i frivilligheten

Organisasjoner som NCD-alliansen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Stiftelsen DAM har vært gode samarbeidspartnere i det politiske arbeidet. Sammen har vi vist at de frivillige organisasjonene har mange ideer og forslag til hvordan vi kan avlaste helsetjenesten i denne krevende perioden.