Det ene prosjektet går ut på psykologiske støttesamtaler for personer med diabetes under koronakrisen. Tiltaket skal bidra til at de står sterkere rustet til å mestre sin diabeteshverdag i en krisetid.

Diabetesforbundet er opptatt av at alle skal få kvalitetssikret og aktuell informasjon om diabetes og korona. Derfor vil det andre prosjektet sikre at alle med diabsetes og deres pårørende får relevant informasjon gjennom blant annet korte filmer og oppføling av de som ikke har tilgang til digital kommunikasjon.