Digitale møter med Ungdiabetes

Fra slutten av mars og frem til starten av mai har Ungdiabetes gjennomført digitale møter med Ungdiabetesstyrene i fylkene. Møtene ble holdt med intensjon om å få en god gjennomgang og statusoppdatering fra fylkene og fylkessammenslåingsprosessen i Ungdiabetes, med tanke på at de fysiske årsmøtene ble avlyst. Alle Ungdiabetesstyrene er konstituerte, motiverte og glade for å være i gang med sammenslåingen. Det er stor enighet i at digitale møter er vel så bra som fysiske, og at man til og med kan få til flere styremøter enn først tenkt. Det har i tillegg vokst frem et stort engasjement for å teste nye ting, blant annet Kahoot-kveld hvor Ungdiabetesstyret planlegger quiz og åpner opp for at alle medlemmer som vil kan delta over nett. Ungdiabetes er generelt svært positive til både fylkessammenslåing og til å skape digitale møteplasser frem til vi kan møtes igjen, og dette er noe vi alle kan la oss inspirere av. 

Ledertrenings-webinar

Søndag 26.mars arrangerte Ungdiabetes Nasjonalt ledertreningswebinar for sine tillitsvalgte på Zoom. Dette gjorde de som et alternativ til den fysiske ledertreningskonferansen 17.-19. april. 

Webinaret ble startet med en liten hilsen fra Mathilde som sa at det er en vanskelig situasjon vi befinner oss i, men at vi prøver å gjøre det beste ut av det. Etterpå fikk vi informasjon fra valgkomiteen, før vi gikk videre til gjennomgang av de nye retningslinjene utarbeidet av Ungdiabetes Nasjonalt. Det var Mathilde og Katrine som holdt denne økten. Etter det var det en liten pause før vi startet med Søndagsrådet. Her var det Emilie, Camilla og Inger Elisabeth fra Ungdiabetes Nasjonalt og diabetessykepleier Ann-Merethe fra Diabeteslinjen som svarte på spørsmål som hadde kommet inn fra deltakerne i webinaret. Etter det var det klart for siste økt, som var en kahoot med premie. Kahooten inneholdt spørsmål om mye forskjellig, deriblant musikk, geografi og selvfølgelig litt om diabetes og Diabetesforbundet. Det var Camilla, Inger Elisabeth og Renate som lagde kahooten, mens Kristin fra sekretariatet holdt den. Webinaret ble avsluttet med noen fine ord fra Mathilde.

Imponert over de tillitsvalgte

Ungdiabetes nasjonalt er godt fornøyde gjennomføringen av både møter og webinar. Og de er imponerte over positiviteten og endringsviljen som finnes blant våre kjære tillitsvalgte. Ikke bare i forbindelse med Korona-situasjonen, men også med tanke på den nylig gjennomførte fylkessammenslåingen. Styrene er nystiftet flere steder og de må nå jobbe for å lære å samarbeide på nytt. Men dette stopper ikke Ungdiabetes som er like positive og fulle av energi som alltid. Heia alle tillitsvalgte!