Diabetesforum skal arbeide for å sikre en best mulig behandling, og skal medvirke til best mulig diabetesomsorg gjennom tverrfaglig samarbeid mellom de ulike faggruppene i helsetjenesten, og mellom helsetjenesten og brukerne.

Les mer om Diabetesforum i fylkene her.