Tiltakene kan være forebyggende, og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.

Stitelsen ønsker seg langsiktige tiltak og i motsetning til mange stiftelser trenger det her ikke å være prosjekter med en definert sluttdato. Det må gjerne være nytt initiativ og ha en tydelig lokal tilhørighet i nærområdet.

Anthonstiftelsen støtter kjernevirksomhet, som innebærer at de kan gi driftstilskudd. Så hvis tiltaket er bra finnes det muligheter her som ikke finnes hos andre stiftelser.  

Av tiltak som er støttet er det mye sommerleirer, samlinger og nettverksbygging for barn og ungdom og familier som har barn i målgruppen, som har fått tildelinger.

 

Søknadsfrist: 15. februar

Les mer om ordningen her: https://anthonstiftelsen.no/sok