I Diabetesforbundet kan alle lokal- og fylkeslag rapportere kurstimer og søke om å motta voksenopplæringsmidler fra Funkis. De fleste aktiviteter i forbundet kvalifiserer, med unntak av vanlig styrearbeid som styremøter og årsmøter. Men Funkis kan gi støtte til opplæring i organisasjonsarbeid, og har flere godkjente studieplaner som kan brukes til å holde kurs om dette. Les mer om hvilke kurs Funkis støtter her.

Det finnes to typer tilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Les mer om de ulike tilskuddene nederst på denne siden.

For å kunne benytte ordningen betaler sentralleddet og fylkeslagene en kontingent til Funkis, basert på deres vedtekter. Kontingenten fastsettes av henholdsvis årsmøtet sentralt og årsmøtene i fylkene.

Kontaktperson i Diabetesforbundet
natalie.kristiansen@diabetes.no

Kursportalen FunkisKurs

I FunkisKurs kan du registrere både nettbaserte og fysiske kurs. Du trenger ikke kontakte sekretariatet for å få tilgang. Du logger inn med BankID.  

Klikk her for veiledning og innlogging til FunkisKurs

 

Husk at du frem til 1. juli 2023 kan rapportere digital aktivitet, og helt ned til 4 timers varighet. Dette er endringer som har skjedd i forbindelse med pandemien.