I Diabetesforbundet kan alle lokal- og fylkeslag rapportere timer og motta tilskudd fra Funkis. De fleste aktiviteter i forbundet kvalifiserer, med unntak av vanlig styrearbeid.

Det finnes to typer tilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Les mer sist på siden.

For å kunne benytte ordningen betaler sentralleddet og fylkeslagene en kontingent til Funkis, basert på deres vedtekter. Kontingenten fastsettes av henholdsvis årsmøtet sentralt og årsmøtene i fylkene.

Kontaktperson i Diabetesforbundet
natalie.kristiansen@diabetes.no

Nytt system

Fra 4. januar 2021 kunne vi ta i bruk det nye systemet FunkisKurs til registrering av kurs. Her kan du registrere både nettbaserte og fysiske kurs. Du trenger ikke kontakte sekretariatet for å få tilgang. Du logger inn med BankID.  

Klikk her for veiledning og innlogging til FunkisKurs

 

Husk at du frem til 1. juni 2022 kan rapportere digital aktivitet, og helt ned til 4 timers varighet. Dette er endringer som har skjedd i forbindelse med pandemien.