Gjennom støtteordningen kan nasjonale og regionale organisasjoner søke om mellom 50 000 – 400 000 kroner til et prosjekt med frivillig aktivitet for barn og unge. Med regionale organisasjoner menes for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfrist er 1. mai og 15. november.

Hvordan søke?

Du kan lese mer om hvordan du søker på LNUs nettside 

Her finner du også informasjon om hva slags aktiviteter som faller innenfor støtteordningen, samt retningslinjer.

Søknader skal levers gjennom LNUs søknadsportal, les mer her.