Likepersonsarbeid defineres som en organisert samhandling som har som mål å gi støtte og veiledning partene imellom. Normalt vil likepersonen, den som overfører erfaringen, ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. 

Alle lokal- og fylkeslag kan søke likepersonsmidler. Søknad om likepersonsmidler gjøres i forbindelse med innrapportering av årsmelding, hvor følgende skjema fylles ut: Skjema for registrering av likepersonsaktivitet.

Søknad om likepersonsmidler skal være for arrangementer gjennomført i årsmeldingsåret/regnskapsåret. Utbetalinger av midler finner sted i midten av desember og følger samme utbetaling som kontingent-, MVA- og LNU-refusjon.

Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeid er en organisert samhandling mellom to personer «i samme båt» eller i samme livssituasjon. Målet med samhandlingen er at likepersonen skal være til hjelp, gi støtte og/eller veiledning. Likepersonsarbeidet i Diabetesforbundet skal bidra til at mottaker bedre kan mestre livet med diabetes.

Likepersonsarbeid favner derfor mye, men uansett aktivitetsform er det essensielt at aktiviteten ledes av en likeperson og at det er rom for erfaringsutveksling i forkant/etterkant. Likepersonsarbeidet kan enten være aktivitetsbasert eller samtalebasert. 

Kriterier for å søke likepersonsmidler

Fordelingen baserer seg på en poengsum av likepersonsaktiviteter.

Her er en liten video som er laget av ADHD Norge, i samarbeid med FFO og Dysleksi Norge, som omhandler likepersonsrapportering:

I Diabetesforbundet, sendes likepersonsrapportering til sentralleddet sammen med årsregnskapet.

Hvem er en likeperson?

De som har gått likepersonskurs og/eller motivasjonsgruppelederkurs har fått tilstrekkelig med kvalitetssikret kompetanse til å drive likepersonsarbeid.

Hvilke aktiviteter er ikke likepersonsaktiviteter?

En likepersonsaktivitet skal være ledet av en likeperson, og det skal være lagt til rette for erfaringsutveksling i programmet. Aktiviteter som ikke er likepersonsarbeid:

  • Styremøter
  • Årsmøter
  • Aktiviteter/temamøter uten dokumentert erfaringsutveksling i forkant eller etterkant
  • Trening hvor det leies inn en instruktør (søk gjerne Funkis om midler til dette!)

Kan likepersonsaktiviteten også bli registrert som kurs til Funkis?

JA! Dersom aktiviteten tilfredsstiller både Funkis sine minstekrav og likepersonsregelverket vil aktiviteten få midler fra begge tilskuddsordningene. Slik kan du øke tilskuddet til ditt lokal- eller fylkeslag. Har du spørsmål om Funkis? Se midler om Funkis og KursAdmin under "Søke midler" på tillitsvalgtsiden. 

Søknadsfrist og rapporteringsfrist. Når mottar vi pengene?

Søknadsfrist for likepersonsaktiviteter er i forbindelse med innrapportering av årsmeldinger. Midlene utbetales i forbindelse med årlig avregning i midten av desember og følger samme utbetaling som kontingent-, MVA- og LNU-refusjon. Dokumenter skal sendes inn senest en måned etter avholdt årsmøte, med aller siste frist 1. mai 2022.

Les mer om likepersonsarbeid her.

Har du spørsmål om likepersonsmidlene? Kontakt Diabetesforbundet på 23 05 18 00 eller post@diabetes.no